1
کنسرت خانواۀ بزرگ کامکار
24 شهریور 1393
.شهریورماه سال جاری (27 و 28)خانواده بزرگ کامکار کنسرت خود را به نفع بیماران مبتلا به ام ـ اس سنندج برگزار می کنند.
کنسرت بزرگ کامکارها در برج میلاد
8 تیر 1393
پنجم و ششم تیرماه سال جاری خانواده بزرگ کامکار در برج میلاد میزبان دوستدارانش بود ، پیش از اجرا ارسلان کامکار، به میهمانان خیر مقدم گفت و کنسرت را نثار روح استاد بزرگ موسیقی سنتی ، محمدرضا لطفی کرد .صبا کامکار نیز از پزشکان همدل که در درمان اردوان کامکار بیشتر بخوانید.
کنسرت گروه بزرگ کامکاران در سلیمانیه
11 فروردین 1393
در روزهای 13 و 14 اسفند ماه 1392،سلیمانیه عراق برگزار کننده یکی از بزرگترین گردهمایی سیاسی و اقتصادی منطقه با حضور سیاستمداران بلند پایه اقلیم کردستان عراق و کشورهای همسایه بود. در اولین روز گردهمایی، نخستین پانل با حضور وزیران امور خارجه دو کشور عراق و ترکیه آغاز گردید و بیشتر بخوانید.